Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009

Μηνυτήριες αναφορές στις εισαγγελικές αρχές εναντίον τραπεζών

Λάβαμε το παρακάτω email από το ΙΝΚΑ και με μεγάλη χαρά το αναρτούμε στα ΜΠΑΖΑ.


inkalogo


Δ.Τ Αθήνα 16-03-2009


ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ


οδός Ραγκαβή 101 τηλ 2106457133,6977417


ΙΝΚΑ/ ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


Γ Σεπτεμβρίου 13 τηλ 11711, 2103632443- ΦΑΞ 2103633976


ΘΕΜΑ : Μηνυτήριες αναφορές στις εισαγγελικές αρχές εναντίον τραπεζών ,για την παράνομη υπεξαίρεση χρηματικών ποσών από λογαριασμούς δανειοληπτών ,για την εγγραφή εμπραγμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο.


Μεγάλος αριθμός δανειοληπτών υπέβαλε αναφορές στις καταναλωτικές οργανώσεις μας,σύμφωνα με τις οποίες διαπιστώνεται ότι ορισμένες τράπεζες χρεώνουν στους δανειολήπτες συχνά με απευθείας ανάληψη από το λογαριασμό τους ,έξοδα και τέλη καταχώρησης εμπραγμάτων δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο ,ύψους ανά δικαίωμα 105 ευρώ ήτοι 35 ευρώ για το τέλος εγγραφής συν 70 ευρώ για <<έξοδα>>.


Επειδή με βάση τους νόμους 2664/1998, 3587 /2007 για το Εθνικό Κτηματολόγιο, και των ερμηνευτικών τους εγκυκλίων,τα ανταποδοτικά τέλη υπέρ του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος και τα λοιπά υπέρ του Δημοσίου και τρίτων δικαιώματα για τις κτηματολογικές εγγραφές ,βαρύνουν τον δανειστή ,δηλαδή την εκάστοτε Τράπεζα η οποία εγγράφει υποθήκη προσημείωση υποθήκης ή άλλη δέσμευση της εξουσίας διάθεσης σε δικαίωμα , άρα η καταβολή οποιαδήποτε τέλους γίνεται για την εξασφάλιση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων των ίδιων των τραπεζών για χορηγηθέντα στεγαστικά και άλλα δάνεια προς τους δανειολήπτες.


Παρόμοιες πρακτικές των τραπεζών με επιβολή εφάπαξ επιβαρύνσεων κατά των δανειοληπτών ( όπως «έξοδα χρηματοδότησης» προμήθεια φακέλου κ.λ.π) με μονομερείς εκ μέρους των τραπεζών τροποποιήσεις των Γενικών Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ) ,έχουν κριθεί ,κατόπιν συλλογικών αγωγών ,παράνομες και καταναλωτών, παράνομες και καταχρηστικές από τα δικαστήρια ( Εφ Αθ 5253/2003,Πολ.ΠρωτΑθ 961/2007) ,αλλά και βάσει του ν.2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή όπως τροποποιήθηκε με το ν.3587/2007.


Επειδή η ανωτέρω συμπεριφορά των τραπεζών είναι ποινικά κολάσιμη, ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΥΝ δε τα εγκλήματα της υπεξαίρεσης 375 παρ. 1.ΠΚ και της απάτης 386ΠΚ ως φυσικοί αυτουργοί ,αφού ενεργούντες , με δόλιο τρόπο χωρίς συγκεκριμένο έννομο λόγο ,αποσπούν από το λογαριασμό των δανειοληπτών τα χρηματικά ποσά.


ΚΑΛΟΥΜΕ


Τους δανειολήπτες να καταθέσουν μηνυτήριες αναφορές κατά των τραπεζών πού ενεργούν τις παράνομες ενέργειες και συμπεριφορές τους , να παραστούν ως πολιτικώς ενάγοντες και να ζητήσουν 1.500 ΕΥΡΩ ως αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης πού υπέστησαν από τις Τράπεζες.Επίσης τους καλούμε να ζητούν ως μάρτυρες στις ποινικές διαδικασίες τους.


1) γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ( Ε.Ε.Τ) Χρήστο Γκόρτσο κατοίκου Αθηνών Αμερικής 21Α.


2) Τον Συνήγορο του Καταναλωτή ,κατοίκου Αθηνών ,οδός Λ.Αλεξάνδρας 144 οποίοι ήδη έχουν τοποθετηθεί θετικά προς τους δανειολήπτες για εξεύρεση λύσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: